Zamek Królewski

Lokalizacja: Warszawa

Data realizacji: 2015

Inwestor: Zamek Królewski w Warszawie

Zespół: Projekt wykonawczy rewaloryzacji górnych ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie we współpracy z Ogród Park Krajobraz

Koncepcja rewaloryzacji całości ogrodów zamkowych wykonana razem z pracownią Ogród Park Krajobraz czerpie z  opracowań okresu międzywojennego jak tych  po wojnie. Jest odpowiedzią na współczesne relacje miejsca z otoczeniem oraz jego nowe funkcje. Kompozycja oparta jest na czytelnej w terenie osi głównej łączącej Zamek z Wisłą. Pozostałe elementy centralnej części Ogrodu Dolnego oparte są na historycznych modularnych podziałach. Poprzecznie przyjęto zasadę gradacji wysokościowej poszczególnych form przestrzennych: od wgłębnika w części centralnej, poprzez ramujące go żywopłoty, aż do peryferyjnych boskietów, dla których tłem mogą być już tylko korony okazałych drzew.

Ogród górny, wsparty na sklepieniu Arkad Kubickiego, prowadzi zwiedzających systemem ramp i schodów na tarasy zamkowe podkreślone rzędem donic z  kulistymi drzewkami. Wielosezonowe partery kwiatowe oraz elementy architektoniczne dopełniają kompozycję.

Po stronie południowej tarasu zaprojektowany został Południowy Ogród Kwaterowy nawiązujący swoją lokalizacją i układem do form zachowanych na najstarszych materiałach ikonograficznych dotyczących ogrodów zamkowych.