The Royal Castle Gardens

Location: Warszawa

Execution: 2015

Investor: Zamek Królewski w Warszawie

Team: Projekt wykonawczy rewaloryzacji górnych ogrodów Zamku Królewskiego w Warszawie we współpracy z Ogród Park Krajobraz