O firmie

RS Architektura Krajobrazu jest biurem projektowym o szerokich kompetencjach i międzynarodowym doświadczeniu, działającym na rynku od 1996 r. Nasz dorobek stanowią wielobranżowe projekty zagospodarowania terenu oraz architektury krajobrazu od dużych wielofunkcyjnych założeń po pojedyncze obiekty. Projektujemy od wielkoskalowych przestrzeni miejskich jak Bulwary Wiślane czy rewitalizacja ulic Chmielnej i Złotej w centrum Warszawy do małych projektów, jak autorskie rozwiązania placów zabaw i zieleni we wnętrzach czy też indywidualnie zaprojektowane meble i elementy małej architektury. Współpracujemy z wieloma pracowniami architektonicznymi, często od etapu wstępnych koncepcji, dzięki czemu wspólnie współtworzymy wizerunek i tożsamość powstających obiektów, a architektura krajobrazu staje się integralną częścią projektu architektonicznego.

W naszych projektach tworzymy funkcjonalną, atrakcyjną, bezpieczną i unikalną dla każdej inwestycji przestrzeń, odpowiadającą na potrzeby użytkowników. Dążymy także do całościowego uwzględnienia charakterystycznych dla danego miejsca zagadnień przyrodniczych, w tym rozwiązań związanych z właściwym gospodarowaniem wodą opadową, gruntem i oczywiście zielenią istniejącą, tak by finalne rozwiązania były zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Mamy świadomość jak wielkim wyzwaniem jest projektowanie przestrzeni będących częścią krajobrazu, w którym żyjemy teraz i w którym będą żyły przyszłe pokolenia. Kreatywność zespołu połączona z pełną, wieloaspektową odpowiedzialnością za projekt, który tworzymy, pozwala sprostać wyzwaniom kreowania przestrzeni publicznych, otoczenia nowoczesnej architektury oraz rewaloryzacji założeń historycznych. Dzięki temu nasza praca cieszy się uznaniem, a zespół RS Architektura Krajobrazu jest laureatem licznych prestiżowych nagród i wyróżnień branżowych.

Zespół

Dorota Rudawa
architekt krajobrazu-właściciel
Patryk Zaręba
architekt krajobrazu-partner
Małgorzata Rudawa
kierownik biura i HR
Agnieszka Gasparska
architekt krajobrazu – partner

Anna Wiechetek
architekt krajobrazu- partner
Anna Giaro
architekt krajobrazu
Monika Marzuchowska
architekt krajobrazu
Anna Arechwa
specjalista grafik
Ela Rożek
architekt krajobrazu
Agata Proshkuratova
architekt krajobrazu
Joanna Gryszczuk
architekt krajobrazu

Karolina Mosieniak
architekt krajobrazu

Joanna Szulczyk
grafik/architekt krajobrazu