Plac Powstańców

Lokalizacja: Plac Powstańców, Warszawa

Data realizacji: 2018

Inwestor: m.st. Warszawa

Projekt zagospodarowania placu Powstańców Warszawy podobnie jak w przypadku ul. Świętokrzyskiej, przestrzeń ta została zagospodarowana głównie za pomocą zieleni stosowanej w donicach. Nasz projekt realizowany w ramach budżetu partycypacyjnego, zakładał rozpłytowanie znacznej części placu i wprowadzenie zieleni. Od początku miała być to przestrzeń tymczasowa ze względu na plany budowy garażu podziemnego w tym miejscu. Jednak nie chcieliśmy ograniczać się do jedynie zieleni niskiej. Zależałoby nam na posadzeniu także drzew, które wprowadziłyby trzeci wymiar w strukturze nasadzeń, jednak wycinka po kilku latach świeżo posadzonych drzew z kilku powodów nie wchodziła w grę. Na potrzeby tej przestrzeni opracowaliśmy w związku z tym projekt niewidocznych po zagłębieniu w gruncie donic podziemnych, które pozwalają na bezproblemowe przesadzenie drzewa w dowolnym momencie, co finalnie wydarzyło się w 2022 roku. Drzewa zostały posadzone z sukcesem w docelowym miejscu w innej części Warszawy.