Powstańców Square

Location: Plac Powstańców, Warszawa

Execution: 2018

Investor: m.st. Warszawa