Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK

Lokalizacja: Warszawa

Data realizacji: 2019

Inwestor: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Zespół: Patryk Zaręba, Agnieszka Gasparska, Joanna Karlikowska, wizualizacje Kinga Olszewska, Patrycja Raróg, wizualizacje z lotu ptaka: Bartosz Trocha

Konkurs na „Zagospodarowanie parku  im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK w Warszawie

Projekt konkursowy ma na celu stworzenie takiego zagospodarowania, które pozwoli w pełni wybrzmieć potencjałowi tego miejsca, w sposób harmonijny i atrakcyjny pozwoli na zrealizowanie założeń projektowych oraz wyeliminuje wymienione w poprzednim punkcie mankamenty. Jednocześnie, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego oraz zgodnie z wynikami konsultacji społecznych wszystkie proponowane zmiany mają charakter ekstensywny, nie zaburzający obecnego, naturalistycznego charakteru parku.

Zasada kształtowania terenu parku opiera się na idei wprowadzenia 3 stref tranzytowych, zlokalizowanych linowo względem sąsiadujących jednostek krajobrazowych Miasta i Natury. Te 3 strefy liniowe, stanowiące szkielet parku, nazwano na potrzeby konkursu OGRODEM, ŁĄKĄ, LASEM.