Cichociemnych Spadochroniarzy AK Park

Location: Warszawa

Execution: 2019

Investor: Zarząd Zieleni m.st. Warszawy

Awards: 2nd prize in the competition for the land development design of the Park of Cichociemnych Spadochroniarzy AK in Warsaw 2019