ul. Chmielna

Lokalizacja: Warszawa, ul. Chmielna

Data realizacji: w realizacji

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Terenów Publicznych

Nagrody: I nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ul. Chmielnej w ramach programu Nowe Centrum Warszawy, 2021 rok

Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej ulicy Chmielnej na odcinku ul. Nowy Świat – Pasaż Wiecha oraz ulicy Brackiej na odcinku Aleje Jerozolimskie – ul. Krucza w ramach Programu Nowe Centrum Warszawy. Celem projektu jest przywrócenie rangi ul. Chmielnej jako najważniejszej ulicy handlowej w Warszawie oraz miejsca spotkań i spacerów, wpisanej w układ przestrzeni publicznych Nowego Centrum Warszawy, jako jednego z najistotniejszych jego elementów. Ulica ta, jeszcze 15-20 lat temu będąca najistotniejszą przestrzenią publiczna, przy której znajdowały się najdroższe i najbardziej pożądane lokale handlowe i usługowe, aktualnie postrzegana jest jako miejsce zdegradowane i nieatrakcyjne, a zrealizowany w latach 90-tych remont ulicy, przekształcającej ją w przestrzeń pieszą, nie przetrwał próby czasu.

Projekt przewiduje stworzenie przyjaznych, klasycznych układów kompozycyjnych obejmujących pozostawienie pasów nawierzchni wzdłuż elewacji, wprowadzenie pasów funkcjonalnych z zielenią towarzyszącą (szpalery drzew, grupy zieleni niskiej, funkcji gastronomicznej, umeblowania, miejsca dla dostaw), wolnego pasa środkowego stanowiącego główny ciąg komunikacyjny. Projektowany układ zieleni wysokiej uwzględnia potrzeby ekspozycji elewacji budynków o wysokiej historycznej wartości i pozostawia otwarty widok na nie.