Chmielna Street

Location: Warszawa, ul. Chmielna

Execution: w realizacji

Investor: Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Terenów Publicznych

Awards: I nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ul. Chmielnej w ramach programu Nowe Centrum Warszawy, 2021 rok