Zielona Świętokrzyska

Lokalizacja: Warszawa

Data realizacji: 2018

Inwestor: M. St. Warszawa

Ulica Świętokrzyska została przebudowana w ramach budowy II linii metra. Niestety, w ramach przebudowy układu drogowego, polegającej na zawężeniu jezdni, likwidacji części miejsc postojowych, prawie zupełnie pominięto kwestię zieleni. Zamiast nasadzeń drzew alejowych, w opinii pracowni inżynierskiej niemożliwych do posadzenia ze względu na dużą ilość sieci uzbrojenia terenu, wprowadzono powszechnie wyśmiewane ogromne ilości zieleni w donicach. W ramach opracowanego przez nas projektu uzupełniającego zaprojektowaliśmy 194 dodatkowe drzewa wzdłuż całej długości ulicy, które całkowicie odmieniły jej wygląd. Każde z tych drzew musiało być indywidualnie uzgadniane ze wszystkimi gestorami sieciowymi. Wprowadzono przy okazji po raz pierwszy na szerszą skalę grunty strukturalne, elementy zabezpieczające sieci przed przerastaniem przez korzenie. Dla części najbardziej skomplikowanych rozwiązań musieliśmy uzyskiwać jednostkowe odstępstwa od gestorów. Mimo obaw części środowisk, drzewa rozwijają się wspaniale, a cała ulica w powszechnej świadomości traktowana jest jako idealnie zaaranżowana przestrzeń miejska.