Wilanowska

Lokalizacja: Al. Wilanowska, Warszawa

Data realizacji: 2016

Inwestor: Rogowski Developement

Projekt architektoniczny: JEMS Architekci

Projekt architektury krajobrazu dla drugiego etapu zespołu budynków mieszkalnych przy Al. Wilanowskiej zakłada kontynuację koncepcji gdzie elementem charakterystycznym przestrzeni „wspólnej jest kamienna „sucha rzeka” przewijająca się po obu stronach ciągu pieszego w postaci otoczaków wkomponowanych w nawierzchnię. W centralnej części zaplanowano duży plac wypoczynkowy z częścią przeznaczoną na plac zabaw dla dzieci. Wysokie drzewa  – glediczje – o ażurowych, koronach, posadzono regularnych  rzędach. Wraz z ukształtowaniem terenu tworzą element identyfikacji tej przestrzeni. Wzdłuż budynków są ogródki prywatne, które wyznaczają  zwarte żywopłoty grabowe. Tu również w linii żywopłotu pojawiają się  krzewy wielopniowe – o parasolowatych koronach, Na skarpie od strony rzeki, zaplanowano nasadzenia z krzewów o kolczastych pędach, silnie porastające teren, uzupełnione  o  kilka olch charakterystycznych dla zbiorowisk nadrzecznych.

fot. Juliusz Sokołowski