Wilanów Park

Lokalizacja: Warszawa

Data realizacji: 2021

Inwestor: Morelia Investments przy udziale SARP

Nagrody: I Nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji parku o charakterze miejskim w dzielnicy Wilanów w Warszawie

Konkurs na opracowanie koncepcji parku o charakterze miejskim w dzielnicy Wilanów w Warszawie w formule flamandzkiej.Punktem wyjścia do opracowania projektu konkursowego jest dążenie do symbiozy potrzeb ludzi i środowiska przyrodniczego, w całej jego złożoności i na wielu jego płaszczyznach. Projekt ten stanowić będzie odpowiedź na zaistniałe i aktualnie niezwykle istotne wyzwania klimatyczne i przyrodnicze. Założenie to stoi w opozycji do niedawno dominującego przeświadczenia o potrzebie całkowitego przekształcenia i zdominowania naturalnego krajobrazu, tak aby mógł on służyć ludziom.

Naszym celem jest to, aby ten projekt stal się swoistym manifestem idei zrównoważonego rozwoju w dziedzinie zagospodarowania komercyjnych przestrzeni publicznych, w którym przywrócona zostanie wysoka wartość lokalnego ekosystemu i wypełniona oczekiwanymi przez użytkowników funkcjami, w taki sposób, aby te pozornie przeciwstawne dążenia, wzajemnie się uzupełniały i wzbogacały.