ul. Złota

Lokalizacja: ul. Złota, Warszawa,

Data realizacji: 2021

Inwestor: M. St. Warszawa reprezentowane przez Zarząd Dróg Miejskich

Nagrody: I nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej w rejonie ulic Złotej i Zgoda w ramach programu Nowe Centrum Warszawy

Projekt zakłada przekształcenie rejonu ul. Złotej i Zgoda, które obecnie funkcjonują jako rozległe, otwarte parkingi, w pełnoprawne przestrzenie publiczne. Będzie to możliwe dzięki budowie parkingu podziemnego pod pl. Powstańców Warszawy. Tak uwolnioną przestrzeń przekształcono w atrakcyjne, zróżnicowane funkcjonalnie i jednocześnie spójne stylistycznie wnętrza:
– ciąg ul. Złotej w linearny skwer o charakterze wypoczynkowym wspomagający funkcje usługowe
– teren przed domem „Pod Orłami” w reprezentacyjny plac miejski ramowany zielenią
– teren przy budynku Zgoda 12 (przy ul. Sienkiewicza) w przyjazny mieszkańcom zielony skwer wypoczynkowy
– plac E. Młynarskiego (parking przed Filharmonią) w skwer muzyki, pozwalający na organizację wydarzeń kulturalnych
Pomiędzy budynkami Domów Centrum zaproponowano płytkie lustro wodne, służące w chłodniejszych porach roku jako miejsce wydarzeń i ekspozycji. Całość terenu zostanie obsadzona ponad setką wysokich drzew w formie konsekwentnych szpalerów. Uzupełnieniem przestrzeni będzie szeroka paleta umeblowania służącego użytkownikom, w tym m.in.: ławy o zróżnicowanej formie, wyposażenie sportowe i rekreacyjne, elementy placu zabaw.
Dzięki powyższym zmianom, obecnie zdegradowanemu przestrzennie, niemal całkowicie podporządkowanego potrzebom parkingowym obszarowi ścisłego centrum Warszawy zostanie przywrócona należna świetność.