Stadion Legii Warszawa

Lokalizacja: Warszawa

Data realizacji: 2011

Inwestor: Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Projekt architektoniczny: JSK Architekci

Budynek stadionu Legii obsypany jest skarpami pokrytymi darnią, załamującymi się w rytmie biegów schodów. Koncepcja zagospodarowania otoczenia opiera się na uzupełnieniu nadzień drzew co było możliwe dzięki zastosowaniu dedykowanych rozwiązań technicznych jak ekrany korzeniowe, przepusty na instalacje, grunt strukturalny.  Od ul Łazienkowskiej posadzono szpaler drzew przechodzący kierunku wschodnim w plac wejściowy którego elementem przestrzennym jest podwójny rząd dużych lip podkreślający widok i dopełniony rzeźbą. Od południa uzupełniono zabytkowe szpalery założenia przestrzennego Kanału Piaseczyńskiego.