Skyliner

Lokalizacja: ul. Prosta, Warszawa

Data realizacji: 2021

Inwestor: Karimpol

Projekt architektoniczny: APA Wojciechowski Architekci

„Ideą projektu było stworzenie zielonego pasażu pomiędzy budynkami poprzez wypełnienie przestrzeni z maksymalną  ilością zieleni z zachowaniem jednocześnie funkcjonalności  terenu i zapewnieniem swobodnej komunikacji.

Założeniem było nie tylko stworzenie miejsc wypoczynku wśród zieleni, ale również ograniczenie prędkości wiatru i zapewnienie bardziej kameralnego charakteru tej przestrzeni.

Nasadzenia zieleni zostały podzielone na trzy główne piętra roślinności – drzew wysokich , niższych krzewów soliterowych oraz najniższy krzewów i bylin stanowiących rośliny kwitnące. Całość nasadzeń ma charakter „leśny” dostosowując się do lokalnych warunków i zacienienia – przeważające są rośliny o różnej fakturze liści oraz krzewy kwitnące.  Zastosowane drzewa są kontynuacją nasadzeń drzew na placu od strony ronda .Charakteryzują się one szeroką, ażurową koroną .Drzewa uzupełnione zostały o wyższe krzewy soliterowe o charakterystycznym rozłożystym pokroju.

Wśród zieleni zlokalizowane zostały miejsca wypoczynkowe z ławami drewnianymi na tarasach. Teren został oświetlony akcentowo rozświetlające strukturę i formę poszczególnych roślin.”