Skwer Hoovera

Lokalizacja: ul. Krakowskie Przedmieście, Warszawa

Data realizacji: 2008

Inwestor: Zarząd Terenów Publicznych

Projekt architektoniczny: JEMS Architekci

Skwer Herberta Hoovera zielona enklawa położona w najszerszym miejscu Krakowskiego Przedmieścia.  Podstawową decyzją przestrzenną było usytuowanie na osi skweru, między historycznymi pomnikami, podłużnego placu obniżonego w stosunku do Krakowskiego Przedmieścia. Nowe obiekty– pawilon kawiarni, kiosk, publiczne toalety oraz podziemna restauracja i galeria – zostały wpisane w układ istniejących i nowo projektowanych kamiennych murów. Z kolei „stopnie wodne” zamykające plac od południa pozwoliły włączyć pomnik Adama Mickiewicza w kompozycję skweru i stanęły się wielką atrakcją nie tylko dla najmłodszych użytkowników. Po przeciwległej stronie placu usytuowany został wielofunkcyjny dek drewniany, umożliwiający wraz z otaczającą przestrzenią trawników swobodny wypoczynek, tworząc otwartą, nieformalną przestrzeń publiczną w historycznej tkance miejskiej. Przestrzeń ramowana jest poprzez jednorodną bryłę irgi błyszczącej, o szczególnie wyrazistej zmienności sezonowej. Jednogatunkowe nasadzenie koresponduje z minimalistyczną formą architektury i stanowi tło dla starodrzewu dębów, kasztanowców i lilaków. Na samym placu, na tle elewacji nowoczesnego pawilonu, umieszczono cztery ażurowe glediczie o nieregularnych, wysokich pniach, które przez swoją rzeźbiarską formę  stały się charakterystycznym elementem założenia.