Riverview

Lokalizacja: Gdańsk

Data realizacji: 2020

Inwestor: Vastint Poland

Projekt architektoniczny: APA Wojciechowski Architekci

Projekt zakładał utworzenie spójnego wnętrza osiedlowego w duchu cichej przestrzeni o znacznych walorach przyrodniczych, dzięki zastosowaniu licznych różnorodnych nasadzeń o wielopiętrowej strukturze roślinności.

Należy wyróżnić część centralną gdzie zlokalizowanie zostały  główne punkty wypoczynku z siedziskami, placem zabaw i polaną rekreacyjną. Natomiast pomiędzy budynkami utworzono zwarte kompleksy roślinności osłaniającej ogródki prywatne na wzór holenderski z żywopłotami sadzonymi w ceglanych donicach i furtkami, wkomponowując sie w klimat gdańskiej zabudowy oraz tworząc kameralną przestrzeń dla mieszkańców.

Wokół budynków oprócz wielogatunkowych mieszanek krzewów zastosowano mieszanki bylin i traw ozdobnych oraz krzewy soliterowe. W centralnej części oraz pomiędzy budynkami wprowadzone zostały wysokie drzewa tłumiące hałas, osłaniające od wiatru, a jednocześnie wprowadzające niepowtarzalny charakter zielonej enklawy.

Bogactwo różnych pięter roślinności izoluje części prywatne mieszkań od części wspólnych, ogólnodostępnych jednocześnie tworząc zielone tło i wyciszający klimat przestrzeni, będący przyjemną ostoją w centralnej części miasta.