Pole Mokotowskie

Lokalizacja: Warszawa

Data realizacji: 218

Inwestor: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy i SARP Warszawa

Nagrody: Nagroda Specjalna JM Rektora Politechniki Warszawskiej; III Nagroda w Konkursie realizacyjnym na rewitalizację Parku Pole Mokotowskie w Warszawie

Projekt konkursowy ma na celu stworzenie takiego zagospodarowania, które pozwoli w pełni wybrzmieć potencjałowi tego miejsca, w sposób harmonijny i atrakcyjny pozwoli na zrealizowanie założeń projektowych.. Punktem wyjścia dla przestrzeni rewitalizowanego Parku jest konsekwentna realizacja głównego szkieletu funkcjonalno-przestrzennego