Plac 5 Rogów

Lokalizacja: Warszawa

Data realizacji: 2016

Inwestor: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego m.st Warszawy

Nagrody: III Nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji zagospodarowania placu 5 Rogów w Warszawie

Punktem wyjścia było przywrócenie właściwych – dla potencjału i lokalizacji miejsca – relacji pomiędzy ruchem kołowym, a pieszym, z uwzględnieniem uwarunkowań urbanistycznych i funkcjonalnych. Zgodnie z wytycznymi komunikacyjnymi, ruch kołowy pozwalający na przejazd przez plac zlokalizowano we wschodniej części terenu opracowania. W centralnej części placu, zgodnie z wymaganiami projektu MPZP, przewidziano dominantę przestrzenną, odwołującą się do klasycznych zasad – element rzeźbiarski na schodkowo ukształtowanym cokole, który stanowić będzie charakterystyczne miejsce spotkań. Dominanta widoczna będzie zarówno z perspektywy ciągu ul. Chmielnej, jak i Brackiej oraz Kruczej.
W przestrzeni przed elementem rzeźbiarskim, w centralnej części placu, zlokalizowany będzie charakterystyczny element zieleni – bujny Ogród Deszczowy z zamontowanymi zraszaczami zamgławiającymi. W północnej części placu przewidziano ogólnodostępne umeblowanie (ławy z oparciem), odseparowane od ogródków kawiarnianych za pomocą żywopłotów i nasadzeń drzew.
Od strony zachodniej, w rytmie podziałów elewacji, rozlokowano ławy wypoczynkowe oraz przewidziano miejsce pod niewielkie wydarzenia plenerowe np. warsztaty, powiązane funkcjonalne z Domem Towarowym Braci Jabłkowskich. We wschodniej przestrzeni placu przewidziano ciągły szpaler drzew wyznaczający jednocześnie pas przeznaczony pod funkcję letnich ogródków gastronomicznych. W miejscach, w których zaproponowano lokale gastronomiczne w parterach przylegających budynków, na rzucie wskazano sezonowe ogródki kawiarniane