Park Botewa

Lokalizacja: ul. Ch. Botewa, Warszawa

Data realizacji: 2019

Inwestor: Miasto St. Warszawa, Dzielnica Białołęka

Nagrody: I nagroda w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno-krajobrazowej i architektonicznej zagospodarowania parku przy ul. Ch. Botewa wraz z otoczeniem w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-krajobrazowej i architektonicznej zagospodarowania parku przy ul. Ch. Botewa wraz z otoczeniem w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Opracowana koncepcja zagospodarowania przyszłego parku ma na celu spełnienie oczekiwań mieszkańców poprzez wprowadzenie nowych funkcji, bez negatywnego wpływu na jego obecny charakter i wartość przyrodniczą. Wśród proponowanych funkcji należy wymienić – stworzenie pawilonu gastronomiczno-kulturalnego, miejsca spotkań sąsiedzkich, naturalnych placów zabaw (eksploratorium, kopuły wierzbowe), stref przyrodniczych, ogrodów sensorycznych, przestrzeni rekreacyjnych czy muraw wypoczynkowych. Forma, rodzaj i intensywność nowych elementów ma na celu ochronę istniejącej wartości przyrodniczej i w świadomy sposób stoi w opozycji do typowego skweru miejskiego. Pomimo bogatego programu zwrócono szczególną uwagę na zachowanie istniejącego drzewostanu stanowiącego jednocześnie matrycę dla wyznaczania poszczególnych stref parkowych.

Projekt opracowano zgodnie z duchem projektowania zintegrowanego – wszystkie rozwiązania będą przyjazne użytkownikom o specjalnych potrzebach (np. osobom z niepełnosprawnościami, osobom starszym) poprzez np. stosowanie ławek z oparciami i podłokietnikami, wprowadzenie nawierzchni parkowych dostępnych dla wózków inwalidzkich, wyeliminowanie obszarów dostępnych jedynie za pośrednictwem schodów.