P180

Lokalizacja: ul. Puławska 180, Warszawa

Data realizacji: 2023

Inwestor: Skanska

Propozycja zagospodarowania terenu zakładał stworzenie nieingerującego w otoczenie zagospodarowania terenu w sposób wprowadzający możliwie dużo atrakcyjnych pod względem funkcjonalnym i wizualnym funkcji.

Wspólnym mianownikiem zastosowanych rozwiązań jest to, żeby tworzyły wartość dodaną zarówno dla pracowników budynku biurowego jak i dla innych użytkowników np. mieszkańców, pracowników sąsiadujących biurowców.

Ze względów funkcjonalnych i przestrzennych, cały teren opracowania został podzielony na 3 główne strefy: strefę coworkingową/chillout (strefa funkcjonalnie przynależna do budynku biurowego, wykorzystywaną w głównej mierze przez pracowników); strefę aktywności (strefa nominalnie służąca głównie mieszkańcom w postaci urządzeń zabawowych dla dzieci); strefa ekologiczna (obszar o charakterze naturalistycznym) w postaci łąk kwietnych i mieszanek bylinowych, w którym szczególny nacisk położono na bioróżnorodność i zapewnienie dogodnych warunków owadom pożytecznym.

Teren został wyposażony  w ławki, hamaki, stoły piknikowe oraz elementy placu zabaw pośród mieszanek bylin i traw, krzewów, drzew oraz pachnących łąk kwietnych.