Nadmorski Dwór

Lokalizacja: ul. Hallera, Gdańsk

Data realizacji: 2011 I etap

Inwestor: Invest Komfort S.A.

Projekt architektoniczny: Maarte

Osiedle Nadmorski Dwór to kolejny projekt ściśle odwołujący się do kontekstu, w jakim powstaje. Otaczający nadmorski krajobraz posłużył nie tylko za inspirację przestrzenną dla kształtowania terenu rekreacyjnego z boiskiem wielofunkcyjnym i placem zabaw, reprezentacyjnego wnętrza z fontanną czy przestrzeni wypoczynkowych. Wskazał on także drogę ku zrównoważanym rozwiązaniom służącym zarówno mieszkańcom jak i środowisku.

Zastosowano tu działania takie jak: ochrona istniejącego drzewostanu sosnowego, stosowanie nasadzeń zgodnych z siedliskiem, a także retencję wód opadowych oraz maksymalizację powierzchni biologicznie czynnej poprzez stosowanie trawników wzmacnianych i nawierzchni mineralnej zamiast nawierzchni utwardzonej.