Nowe Kolibki

Lokalizacja: ul. Bernadowska, Gdynia

Data realizacji: 2011 I etap

Inwestor: Invest Komfort SA

Projekt architektoniczny: Roark Studio

Ideą zagospodarowania osiedla było  jego wkomponowanie w otaczający krajobraz poprzez naturalistyczną formę nasadzeń, dającą efekt przenikania się lasu i natury z projektowaną inwestycją.

Całość przestrzeni osiedla jest „zanurzona” w zieleni dając poczucie kameralności i bezpośredniego kontaktu z naturą. Zieleń została zastosowana w formie naturalistycznej by jak największym stopniu nawiązać się do otaczającego leśnego charakteru.  Wprowadzono  nieformowane grupy krzewów, drzewa kompozycje traw ozdobnych i roślin kwitnących.

Wykreowana przestrzeń jednocześnie sprzyja odpoczynkowi i rekreacji. Każdy etap posiada swoją centralną część z miejscami do wypoczynku . Na terenie wprowadzone zostały również elementy wodne, które w otoczeniu roślinności nadają miejscu swoisty mikroklimat. Charakterystyczną cechą osiedla jest również ukształtowanie terenu, które ze względu na położenie na stoku i odpowiednie wkomponowanie w jego strukturę pozwala na jego ogląd z różnych perspektyw i ekspozycje  poszczególnych przestrzeni. Zagospodarowanie osiedla pozwala na wypoczynek i przebywanie w bezpośrednim  kontakcie z naturą.