Muzeum J. Piłsudskiego

Lokalizacja: Sulejówek

Data realizacji: 2016-2020

Inwestor: Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

Projekt architektoniczny: autorzy idei i koncepcji nowego budynku i całego kompleksu: Krzysztof Jaraczewski, Radosław Kacprzak; generalny projektant (projekt budowlany i wykonawczy): PIG Architekci

Kompleks muzealny Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, obejmuje dwa założenia przestrzenne – budowę nowego  Muzeum, oraz rewaloryzację zabytkowego Dworku Milusin wraz z ogrodem.

Mury budynku muzealnego czy historycznej willi Milusin izolują użytkownika od współczesnego świata i pozwalają mu zanurzyć się w ich narracji, „przenieść się w czasie”. Analogiczne funkcje ma spełniać zagospodarowanie terenu– wyłącza ono stopniowo użytkownika z otaczającego, dysharmonijnego otoczenia i tworzy „kapsułę czasu” z pieczołowicie odtworzoną przestrzenią międzywojennego siedliska w lesie. Na stropach podziemnych kondygnacji, często przy samych elewacjach, posadzono kilkunastometrowe drzewa, aby nowa kubatura też zanurzyła się w lesie, zaś szpaler formowanych grabów wycina nowoczesny plac przeznaczony na wydarzenia plenerowe.