Lotnisko Wrocław

Lokalizacja: Wrocław

Data realizacji: 2011

Inwestor: Port Lotniczy Wrocław SA

Projekt architektoniczny: JSK Architekci

Projekt architektury krajobrazu przed terminalem lotniska Wrocław-Strachowice zakładał  wprowadzenie nowych nasadzeni ponad 230 drzew (Platanus acerifolia) w trzech różnych formach przestrzennych: wyższe „prostopadłościany” na wysepkach parkingowych, „daszki” nad ławkami na placu wejściowym oraz szpaler swobodnie rosnących drzew zamykający kompozycję. Węższe pasy obsadzone zostaną krzewami okrywowymi. Na terenach przeznaczonych pod przyszłą rozbudowę terminalu i pirsów założona zostanie ekstensywna łąka kwietna. W pasie oddzielającym drogi wewnętrzne od dróg dojazdowych oraz serwisowych przewiduje się wprowadzenie dodatkowo półformowane żywopłoty kulisujące.