Izba Pamięci

Lokalizacja: Warszawa, ul. Wolska 168

Data realizacji: 2022

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa (Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta)

Projekt architektoniczny: Bujnowski Architekci

Nagrody: Nagroda Architektoniczna Prezydenta Warszawy 2023 r. za najlepszy obiekt użyteczności publicznej stolicy

Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy symboliczne miejsce poświęcone ofiarom powstania warszawskiego 1944 roku składa się ze strefy wejścia, dwóch pawilonów, Muru Pamięci i krajobrazowego założenia cmentarnego. Pawilon powstał dzięki staraniom Wandy Traczyk-Stawskiej, uczestniczki sierpniowego zrywu z 1944 roku, i Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy.

Teren naszego opracowania obejmuje fragment Parku Powstańców Warszawy. Nadrzędnym celem projektu zieleni była ochrona drzew istniejących. Projekt zieleni skoncentrował się na integracji i wkomponowaniu projektowanych elementów kubaturowych w przestrzeń parkową, przy jednoczesnej ochronie istniejącej zieleni wysokiej. W związku z powyższym, wprowadzono zieleń niską, stanowiącą płynne połączenie pomiędzy zaprojektowanymi obiektami kubaturowymi i powierzchniami utwardzonymi a istniejącym zagospodarowaniem parku.