Galeria Północna

Lokalizacja: ul. Światowida, Warszawa

Data realizacji: 2017

Inwestor: GTC SA

Projekt architektoniczny: APA Wojciechowski Architekci

Na dachu galerii zaprojektowany został zielony ogród będący miejscem wypoczynku i rekreacji wśród roślinności dla odwiedzających oraz mieszkańców. Założenie łączy w sobie szereg funkcji poprzez sekwencję wnętrz.  Wzdłuż elewacji utworzony został taras kawiarniany będący przedłużeniem strefy restauracyjnej wewnątrz. Taras został oddzielny od sąsiadującej polany rekreacyjnej grupami traw ozdobnych i wielopniowych krzewów soliterowych dających cień.  Wśród roślinności zostały dodatkowo zlokalizowane miejsca do wypoczynku z siedziskami. Nieopodal znajduje się również plac zabaw oraz labirynt z żywopłotów oraz miejsce rekreacji z domkami wierzbowymi. W centralnej części zaprojektowany została polana rekreacyjna z drewnianym dekiem z oryginalnymi konstrukcjami zacieniającymi. Pozostała strefa oddzielona świetlikami została zaprojektowana jako strefa kameralna z miejscami wypoczynkowymi wśród roślinności – naturalnych mieszanek traw ozdobnych i bylin. Wykorzystując różnice wysokościową stropów utworzono również zielony amfiteatr w postaci tarasów trawiastych z wbudowanymi siedziskami będącymi przedpolem na kino letnie oraz powstałą w przyszłości tężnię. Przestrzeń ta stała się zgodnie z zamysłem miejscem nie tylko użytkowników galerii, ale również mieszkańców jako przestrzeni łączącej funkcjonalność w różnych aspektach z możliwością spędzania wolnego czasu w otoczeniu roślinności o naturalnym charakterze.

Na poziomie parteru zostały zaprojektowane place wejściowe z elementami wodnymi w nawierzchni i nasadzeniami krzewów i drzew, stwarzając atrakcyjne miejsca czasowego wypoczynku