Business Garden Warszawa

Lokalizacja: ul. Żwirki i Wigury 16/18b, Warszawa

Data realizacji: 2012, 2017

Inwestor: Vastint Poland Sp. z o.o.

Projekt architektoniczny: JSK Architekci Sp. z o.o.

Nagrody: Nagroda architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy w kategorii najlepsza przestrzeń publiczna 2017 roku

Wiśniowy Business Garden to kompleks budynków biurowych otoczonych ogólnodostępnym, wysoko-zainwestowanym parkiem. Ze względu na charakter inwestycji oraz jej lokalizację (część klina napowietrzającego), zakłada się m.in. zwiększenie wartości przyrodniczej terenu poprzez wprowadzenie zróżnicowanej roślinności o bardzo wysokich walorach przyrodniczych i ozdobnych, a także zbiorników wodnych obejmujących możliwie dużą powierzchnię. Zastosowanie rozwiązań zrównoważonej gospodarki wodami nie tylko służy środowisku, ale także obniża koszty utrzymania terenu i urozmaica jego program rekreacyjny.