Bulwary Wiślane, etap 1

Lokalizacja: Warszawa, odcinek 1 km od Podzamcza do mostu Śląsko-Dąbrowskiego

Data realizacji: 2015

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy

Projekt architektoniczny: obiektów kubaturowych Artchitecture

Projekt obiektów pływających: Biuro Projektów Szumielewicz i Pawłowski Architekci oraz Dariusz Dołowy Water Home

Nagrody: Nagroda Architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy w kategorii Najlepsza Przestrzeń Publiczna 2015 r

Inwestycja stanowi rozwinięcie zwycięskiej pracy konkursowej w „Konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie projektu lewobrzeżnego bulwaru Wisły na odcinku od Powiśla do Podzamcza w Warszawie”. Projekt ma na celu stworzenie unikalnej przestrzeni publicznej przywracającej ścisłą i czytelną relacje miasta z Wisłą. Bulwar pełni funkcje rekreacyjne, komunikacyjne, społeczne i reprezentacyjne przez cały rok. Jednocześnie zagospodarowanie nie osłabia ochrony przeciwpowodziowej Warszawy.

Bulwary to przestrzeń oparta na międzynarodowych standardach, Przestrzeń współczesna w swoim wyrazie materiałowym i technologicznym i jednocześnie szanująca substancję historyczną. Bulwar żyje swoim życiem będąc jednocześnie częścią miasta, jak tylko to możliwie bezkolizyjnie integrującą ruch pieszy, rowerowy, oraz zaktywizowany ruch komunikacji zbiorowej i indywidualnej na rzece.