Arkadia Playground

Lokalizacja: Al. Jana Pawła II 82, Warszawa

Data realizacji: 2018

Inwestor: GSSM Warsaw Sp. z o.o.

Projekt architektoniczny: SUD Architekt Polska

Ideą projektu było stworzenie placu zabaw, który skalą swych rozwiązań będzie odpowiadał wnętrzu urbanistycznemu. Zostało to osiągnięte dzięki zastosowaniu charakterystycznych unikatowych elementów wielkoprzestrzennych tworzących kompozycję placu, będących jednocześnie urządzeniami wielofunkcyjnymi. Tak powstała idea wstęgi – nowoczesnego linarium, będącego punktem centralnym placu. Stanowi ona łącznik wszystkich stref – tworząc ciąg rekreacyjny od zjeżdżalni poprzez wspinaczkę, huśtawki i linaria, z zapewnieniem jednocześnie dostępności ze wszystkich stron placu zabaw. Ponadto na placu zaaranżowano szereg urządzeń zabawowych od trampolin, most linowy po urządzenia wodne w strefie dla najmłodszych. Dla uzyskania kameralności i zapewnienia zieleni na placu zabaw wprowadzone zostały drzewa, które będą dawały cień w upalne dni.

Zdefiniowana ujednolicona kolorystyka i naturalność materiałów małej architektury przy dużym udziale drewna naturalnego pozwoliła na nadanie charakteru placu korespondującego z otoczeniem i zielenią. Zakończenie placu ramuje oryginalna wielkoprzestrzenna drewniana ława, będąca rodzajem rzeźby przestrzennej, która może być wykorzystana na szereg sposobów: do leżenia, siedzenia. Ława została jednocześnie wyposażona w gniazda elektryczne zapewniające podłączenie urządzeń mobilnych.

Nad całym placem rozpostarty został system opraw oświetleniowych przewieszanych na linkach umożliwiających korzystanie z placu również wieczorem.Plac jest unikatowy pod względem rozwiązań indywidualnie projektowanych elementów zabawowych specjalnie na potrzeby tego placu jak i elementów małej architektury dopasowanych formą i funkcjonalnością do potrzeb miejsca.