19 Dzielnica

Lokalizacja: ul. Sienna/Kolejowa, Warszawa

Data realizacji: 2011 I etap

Inwestor: Pro Urba Invest

Projekt architektoniczny: JEMS Architekci

Kluczowym elementem kompozycji osiedla 19 Dzielnica jest specyficzny układ dziedzińcowy. Serce każdego z etapów stanowi patio otoczone nowoczesną, luksusową zabudową mieszkaniową tworzoną w duchu Nowego Urbanizmu. Dla takiego otoczenia podstawowym celem jest stworzenie funkcjonalnej i estetycznej przestrzeni przyjaznej dla mieszkańców.

Nie ma tu ściśle określonego zestawu możliwych działań rekreacyjnych ani zbędnego wyposażenia. Elegancka, prosta i przyjazna przestrzeń, zdefiniowana poprzez przenikanie się architektury oraz krajobrazu, pozwala na swobodne wykorzystywanie i samodzielne kreowanie aktywności. Podstawowe nasadzenia stanowią brzozy i trawy, typowe dla krajobrazów inicjalnych i post-industrialnych w Polsce, co wiąże się także z przeszłością miejsca – terenu pokolejowego.