Browary Warszawskie, biura przy Warzelni

Location: Warszawa

Execution: 2021

Investor: Echo Investment

Architecture: JEMS Architekci

Team: Anna Wiechetek, Patryk Zaręba

Przywrócony miastu teren dawnych Browarów Warszawskich łączy w sobie funkcje przestrzeni publicznej, mieszkaniowej oraz biurowej. Obszar inwestycji obejmuje niemal dwa kwartały zabudowy pomiędzy ulicami Grzybowską, Wronią, Chłodną oraz odtworzonym przedwojennym przebiegiem ul. Krochmalnej. Zagospodarowanie terenu obfituje w wysokiej jakości zieleń, która scala ze sobą nowoprojektowaną i historyczną architekturę w jedną spójną przestrzeń.
Różnorodność miejsc oferowanych przez Browary Warszawskie obejmuje m.in. półprywatne dziedzińce przestrzeni mieszkalnych, tarasy na dachach wyższych kondygnacji, ulice wzdłuż nowych pierzei, kameralne zieleńce oraz place, w tym m.in.: place wejściowe oraz dwupoziomowy plac przy dawnej Leżakowni wraz z zielonym Ogrodem Centralnym powyżej.
Projekt zakładał wprowadzenie naturalistycznej i nieco ‘dzikiej’ zieleni do rewitalizowanej tkanki miejskiej. Dobór gatunkowy roślinności i kwestie eksploatacyjne uwzględniają rekomendacje ekologa oraz wymagania certyfikacji BREEAM. Złożoność przestrzeni i jej wielopoziomowość wymusiły szereg niestandardowych rozwiązań projektowych. W jednej przestrzeni mamy niemal pełen przekrój praktykowanych przez naszą pracownię rozwiązań polegających m.in. na wprowadzaniu drzew na stropach (w tym na stropie położonym nad odrestaurowanymi kolebkami), w obrębie nawierzchni nadwieszonych, na skarpach, w zbliżeniach do sieci uzbrojenia terenu oraz w donicach. Odbiór przestrzeni zmienia się wraz ze zmianą pór roku dzięki ww. sezonowej zmienności zaprojektowanej zieleni oraz mnogości tematycznych wydarzeń organizowanych przez zarządcę obiektu.
Browary Warszawskie zdobyły liczne nagrody, w tym MAPIC Awards 2022 za najlepszą miejską rewitalizację na świecie.

fot. Juliusz Sokołowski