Zielona Świętokrzyska i Plac Powstańców

  • ul. Świętokrzyska i Plac Powstańców, Warszawa
  • Inwestor: Zarząd Dróg Miejskich w imieniu Miasta Stołecznego Warszawa
  • Data realizacji: faza projektowa 

  Prezentowany projekt zieleni jest odpowiedzią na powstałe oczekiwania społeczne, które wyartykułowane zostały w postaci projektu zgłoszonego i przegłosowanego w ramach budżetu partycypacyjnego. Jego założeniem jest wprowadzenie nasadzeń w gruncie, które jako oprawa przestrzeni publicznej, współdecydować będą o jej jakości. W projekcie szczególny nacisk położono na logikę układu zieleni, jej czytelność i rytm. Podstawowym elementem projektu są szpalery drzew. Łącznie udało się uzgodnić lokalizację dla 194 drzew na ul. Świętokrzyskiej (platany i graby) i 25 szt. lip na placu Powstańców. Część drzew w obrębie placu posadzona zostanie w podziemnych kontenerach, pozwalających na ich przesadzenie w sytuacji, gdyby została podjęta decyzja o budowie garażu podziemnego. Ponadto projekt przewiduje posadzenie ponad 40 000 sztuk krzewów i kilkunastu tysięcy sztuk bylin. Przewiduje się także wprowadzenie dodatkowych ławek z oparciami i podłokietnikami na Świętokrzyskiej oraz wyposażenia rekreacyjnego na placu Powstańców Warszawy – urządzeń muzycznych i trampolin. Jednocześnie w północnej części placu pozostawiono otwartą przestrzeń na potrzeby organizowania różnego rodzaju wydarzeń plenerowych i targów.