Skwer B. Wodiczko oraz fragment ul. Ordynackiej

  • ul. Okólnik, Warszawa
  • Projekt architektoniczny: –
  • Inwestor: Zarząd Terenów Publicznych
  • Data realizacji: 2009-2010

Podstawowym celem projektu było stworzenie wspólnej przestrzeni dla budynków, reprezentujących różne epoki i style architektoniczne, a także mających różnych właścicieli. Ważne było również zachowanie naturalnych walorów terenu, takich jak drzewostan oraz kształt i struktura skarpy. Na zlecenie Wydziału Estetyki Miasta Warszawy, dla terenu zamkniętego kwartałem ulic Tamka, Kopernika, Okólnik i Kruczkowskiego, aż do murów klasztornych od wschodu wykonano projekt „koncepcji krajobrazu”. Dzięki niej podjęto próbę uzyskania wysokiej jakości, spójnej pod względem kompozycji i materiałów przestrzeni publicznej. Pierwszym etapem realizacyjnym w ramach omawianej inwestycji było wykonanie projektu modernizacji skweru im. Bohdana Wodiczki wraz z fragmentem ul. Ordynackiej, ul. Tamka oraz projekt wykonawczy zieleńca za siedzibą Stowarzyszenia Architektów Polskich. Skwer stanowi przestrzeń funkcjonalną i przyjazną dla mieszkańców i pracowników okolicznych instytucji. Przestrzeń ta prezentuje odrębny, bardzie parkowy charakter przy jednoczesnym, bardzo ścisłym powiązaniu go z całościową koncepcją krajobrazu.