Biblioteka Raczyńskich

  • Pl. Wolności, Poznań
  • Projekt architektoniczny: Jems Architekci Sp. z o.o.
  • Inwestor: Biblioteka Raczyńskich w Poznaniu
  • Realizacja: 2013

Ze względu na szczególne położenie planowanej inwestycji rozbudowy Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, w sąsiedztwie  zabytkowych obiektów i układów urbanistycznych projekt nasadzeń uwzględnia szczegółowe wytyczne Miejskiego Konserwatora Zabytków. Kompozycyja łączy w sobie rozwiązania charakterystyczne dla układów wirydarzowych ze współczesnymi kontekstami projektowymi. Takie podejście pozwala znaleźć harmonijne połączenie pomiędzy substancją zabytkową otoczenia, a nowoczesnością rozbudowywanego obiektu.