Krakowskie Przedmieście

  • Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście
  • Projekt architektoniczny: Autorska Pracownia Urbanistyczna Krzysztofa Domaradzkiego
  • Realizacja: 2006

Rewaloryzacja zakładała wymianę drzewostanu. Nowe nasadzenia tworzą układ kompozycyjny oparty na dominantach jak platan przy pomniku Kopernika,  układach szpalerowych klonów  zwyczajnych odmian ‚Cleveland’ nawiązujących do kierunku elewacji oraz trzech zielonych bramach – docelowo szerokie korony klonów gatunkowych zamkną się na nad ulicą dzieląc ją na wyraźne wnętrza architektoniczne.