Bulwary Wiślane

Zwycięski projekt w konkursie Eurobuild Awards w Architekturze, w kategorii najlepsza przestrzeń publiczna zrealizowana w 2016 roku

I Nagroda architektoniczna Prezydenta m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz -Waltz za najlepszą przestrzeń publiczną 2015 rok

  • od ul. Boleść do ul. Tamka, Warszawa,
  • projektant główny i koordynacja wielobranżowa: RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa
  • projekt architektoniczny pawilonów, przejścia podziemnego, pergoli, stanowisk ekspozycyjnych, pomieszczenia technicznego fontanny, punktu widokowego: Artchitecture Sp. z o.o.
  • realizacja: I etap – 2015. 
  • realizacja: II etap – 2013 – 2017
  • realizacja: III etap – 2017 -2019

Inwestycja stanowi rozwinięcie zwycięskiej pracy konkursowej w „Konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie projektu lewobrzeżnego bulwaru Wisły na odcinku od Powiśla do Podzamcza w Warszawie”. Projekt ma na celu stworzenie unikalnej przestrzeni publicznej przywracającej ścisłą i czytelną relacje miasta z Wisłą. Bulwar pełni funkcje rekreacyjne, komunikacyjne, społeczne i reprezentacyjne przez cały rok. Jednocześnie zagospodarowanie nie osłabia ochrony przeciwpowodziowej Warszawy. Bulwary to przestrzeń oparta na międzynarodowych standardach, dostępna dla niepełnosprawnych, z nowoczesnym systemem informacji wizualnej, z dostępem do bezprzewodowego internetu, przestrzeń współczesna w swoim wyrazie materiałowym i technologicznym i jednocześnie szanująca substancję historyczną. Bulwar żyje swoim życiem będąc jednocześnie częścią miasta, jak tylko to możliwie bezkolizyjnie integrującą ruch pieszy, rowerowy, oraz w przyszłości zaktywizowany ruch komunikacji zbiorowej i indywidualnej na rzece.