Bulwary Wiślane

  •  od ul. Boleść do ul. Tamka, Warszawa,
  • Projektant główny i koordynacja wielobranżowa RS Architektura Krajobrazu
  • realizacja: I etap – 2015  
  • realizacja: II etap – w trakcie realizacji

Inwestycja stanowi rozwinięcie zwycięskiej pracy konkursowej w „Konkursie architektoniczno-urbanistycznym na opracowanie projektu lewobrzeżnego bulwaru Wisły na odcinku od Powiśla do Podzamcza w Warszawie”. Projekt ma na celu stworzenie unikalnej przestrzeni publicznej przywracającej ścisłą i czytelną relacje miasta z Wisłą. Bulwar pełni funkcje rekreacyjne, komunikacyjne, społeczne i reprezentacyjne przez cały rok. Jednocześnie zagospodarowanie nie osłabia ochrony przeciwpowodziowej Warszawy. Bulwary to przestrzeń oparta na międzynarodowych standardach, dostępna dla niepełnosprawnych, z nowoczesnym systemem informacji wizualnej, z dostępem do bezprzewodowego internetu, przestrzeń współczesna w swoim wyrazie materiałowym i technologicznym i jednocześnie szanująca substancję historyczną. Bulwar żyje swoim życiem będąc jednocześnie częścią miasta, jak tylko to możliwie bezkolizyjnie integrującą ruch pieszy, rowerowy, oraz w przyszłości zaktywizowany ruch komunikacji zbiorowej i indywidualnej na rzece.