Klimt House

  • ul. Kazimierzowska, Warszawa
  • projekt architektoniczny: mąka.sojka.architekci
  • inwestor: Echo Investments S.A.
  • data realizacji: 2011

Klimt House prestiżowy apartamentowiec zlokalizowany w centrum Warszawy na Starym Mokotowie. Mieszkańcy mają możliwość rekreacji i wypoczynku na dziedzińcu pełnym zieleni. W projekcie zieleni dążono do możliwie wysokiej w stosunku do uwarunkowań przestrzennych kompensacji przyrodniczej, wprowadzając znaczną ilość drzew oraz wysokiej jakości nasadzeń krzewów oraz roślinności niskiej. W aranżacji przestrzeni wspólnych budynku widoczne są motywy twórczości Gustawa Klimta.