Aleja Wilanowska

  • al. Wilanowska, Warszawa,
  • Projekt architektoniczny: JEMS Architekci Sp. z o.o.
  • Inwestor: Rogowski Development
  • Realizacja: 2008

Projekt architektury krajobrazu dla zespołu budynków mieszkalnych przy Al. Wilanowskiej uwzględnia przyjęty podział funkcjonalny osiedla, który wyodrębnia przestrzeń „wspólną” przeznaczoną dla wszystkich mieszkańców i przestrzeń prywatną stanowiącą ogródki przypisane poszczególnym mieszkaniom. Elementem charakterystycznym osiedla jest motyw „suchej rzeki”, utworzony z ozdobnych kamieni, przewijający się wzdłuż osi głównej i tworzący szerokie „rozlewisko” na jej zakończeniu. Nad „rozlewiskiem” planuje się utworzenie efektu mgły poprzez zastosowanie odpowiednich dysz parowych.