PLac Narutowicza

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa – Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Zespół: Dorota Rudawa, Patryk Zaręba, Agnieszka Gasparska, Marta Szczęsny

wizualizacje: Krzysztof Nowotka