Plac 5 Rogów

Konkurs architektoniczno – urbanistyczny  na opracowania koncepcji zagospodarowania Placu 5 Rogów w Warszawie

  • Organizator konkursu: Miasto Stołeczne Warszawy, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

10 listopada 2016r, ogłoszono wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania placu 5 Rogów u zbiegu Chmielnej, Zgody, Szpitalnej i Brackiej w Warszawie.
Nasza pracownia otrzymała III Nagrodę.

Zespół w składzie:

arch. kraj. Dorota Rudawa, arch. Piotr Gasparski, arch. kraj. Jan Biernawski, arch. kraj. Patryk Zaręba,
arch. kraj. Agnieszka Gasparska