Bulwary Wiślane

Zwycięski Projekt w Konkursie na „Opracowania projektu architektoniczno – urbanistycznego lewobrzeżnego bulwaru Wisły na odcinku od Powiśla do Podzamcza w Warszawie”

  • Inwestor: Zarząd Mienia m. st. Warszawy
  • Data realizacji: etap I – 2015 r., etap II – w trakcie realizacji

I NAGRODA

RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa

Zespół w składzie:

arch. kraj. Dorota Rudawa, arch. kraj. Patryk Zaręba, arch. kraj. Marta Grzybowska, stud. arch. kraj. Jan Biernawski, stud. arch. kraj. Mariusz Drabik, arch. Mark Kubaczka, arch. Jowita Kubaczka, arch. Adam Dąbrowski