Stadion Miejski Wrocław

  • Al. Śląska, Wrocław
  • Projekt architektoniczny: JSK Architekci Sp. z o.o.
  • Inwestor: Gmina Wrocław – Urząd Miejski Wrocławia
  • Data realizacji: 2012

Koncepcja otoczenia stadionu jest szczególnie ukierunkowana na spójność funkcjonalną, użytkową i kompozycyjną, czyli na jakość przestrzeni publicznych łączących poszczególne obiekty (stadion, drogi ,stacja, parkingi), które projektowane są przez różne pracownie. Esplanada stadionu, linearny park wzdłuż rzeki, otoczenie parkingów i stacji kolejki czy nawet nasypy i tereny przy drogach to przestrzenie o własnej tożsamości ale skomponowane w całość. Elementem dominującym jest motyw koła powtarzany jako donice z krzewami, otwory w esplanadzie wypełnione drzewami, małe parki w rozległych przestrzeniach komunikacyjnych , czy element wodny na placu.