Stadion Narodowy

  • Al. Poniatowskiego, Warszawa
  • Projekt architektoniczny:
    konsorcjum:  JSK Architekci Sp. z o.o./ gmp International GmbH/ sbp GmbH Schlaich Bergermann und Partner
  • Inwestor: Narodowe Centrum Sportu
  • Data realizacji: 2012

W ramach projektu otoczenia Stadionu Narodowego w Warszawie podstawowym wyzwaniem było umiejętne wykorzystanie czynników istniejących (takich jak m.in. cenny drzewostan oraz strome skarpy) oraz harmonijne połączenie ich z nowymi elementami stosownymi dla obiektu o randze międzynarodowej. Zaproponowano tu ideę „stadionu-wyspy”. Bryłę otaczają pasy krzewów ułożonych pod różnymi kątami, co przełamuje kierunki architektoniczne i  zapewnia odpowiedni dystans widokowy. Wyrazisty akcent w projektowanej zieleni, stanowią linearne układy ogławianych wierzb nawiązujące do krajobrazu Mazowsza. Na potrzeby funkcjonowania masowego ruchu pieszego, w istniejących zagajnikach wycięto szerokie aleje wejściowe o ścianach ramowanych szpalerami drzew o wysokich parametrach (do każdego wejścia prowadzi inny gatunek). Szpalery stanowią także element kierunkujący ruch pieszych w dalszym otoczeniu stadionu. Rangę miejsc reprezentacyjnych, podkreśla konsekwentnie realizowana linia elementów wyposażenia. Meble miejskie o właściwej skali pozwalają na wykorzystanie obiektu poza rozgrywkami sportowymi jako otwartego parku o funkcji wypoczynkowej. Dzięki temu Stadion Narodowy nie tylko pozwala na organizację imprez masowych, ale także uzupełnia system ogólnodostępnej zieleni miejskiej Warszawy.