IKEA Targówek Park Handlowy

  • Trasa Toruńska, Warszawa
  • Projekt architektoniczny: Broadway Malyan Polska
  • Inwestor: Inter Ikea Centre Polska SA
  • Data realizacji: 2006

Rozległy teren wymagał stworzenia krajobrazów działających funkcjonalnie i nadających tożsamość miejsca. Na wjeździe pojawiają się szpalery ogławianych wierzb jakoby relikt krajobrazu z przeszłości. Parkingi są funkcjonalne, kompozycja naprowadzająca na wejścia. Place przedwejściowe – niskie kompozycje stanowiące „element posadzki” i naturalistyczne bujne obsadzenie zbiorników retencyjnych stanowiące odważny kontrast do barwnych estakad drogowych.