Europejskie Centrum Solidarności

  • Plac Solidarności, Gdańsk
  • Projekt architektoniczny: PPW Fort  Sp. z o.o.
  • Inwestor: Gmina Miasta Gdańsk
  • Realizacja: 2014