Wiśniowy Business Garden

  • Al. Żwirki i Wigury,  Warszawa
  • Projekt architektoniczny: JSK Architekci Sp. z o.o.
  • Inwestor: Wiśniowy Office Park Sp. z o.o.
  • Data realizacji: 2012 (I faza)

Wiśniowy Business Garden to częściowo zrealizowany kompleks budynków biurowych  otoczonych ogólnodostępnym, wysoko-zainwestowanym parkiem wyróżniającym się wysoką wartością przyrodniczą, użytkową i estetyczną. Ze względu na charakter inwestycji oraz jej lokalizację (część klina napowietrzającego), zakłada się m.in. zwiększenie wartości przyrodniczej terenu poprzez wprowadzenie zróżnicowanej roślinności o bardzo wysokich walorach przyrodniczych i ozdobnych, a także zbiorników wodnych pełniących rolę ozdobną i przyrodniczą, obejmujących możliwie dużą powierzchnię. Zastosowanie rozwiązań zrównoważonej gospodarki wodami nie tylko służy środowisku, ale także obniża koszty utrzymania terenu i urozmaica jego program rekreacyjny.