Platinium Business Park

  • ul. Domaniewska, Warszawa
  • Projekt architektoniczny: JEMS Architekci sp. z o.o.
  • Inwestor: GTC Satellite Sp. z o.o.
  • Data realizacji: 2008

W sercu nowego biznesowego „zagłębia” Warszawy zrealizowany został otwarty dla mieszkańców miasta park, w którym zlokalizowane są nowoczesne budynki biurowe. Rozległy staw w centralnej części parku spełnia rolę lustra odbijającego elewacje budynków oraz sylwetki drzew. Faliste linie trawników i pofałdowana struktura substratu na stropach całkowicie ukrywa granicę między zielonym dachem, a podłożem naturalnym. Dachy zielone są tutaj integralną częścią systemu zarządzania wodami opadowymi. Poza rolą przyrodniczą, park ma szczególne znaczenie społeczne. Platinium Business Park to obiekt otwarty – dostępny zarówno dla pracowników jak i osób z zewnątrz. Ograniczenia dostępu pojawiają się dopiero po przekroczeniu progu budynku. Dzięki temu teren będący własnością prywatną  jest zintegrowany z miejską przestrzenią publiczną.