Wiśniowy Business Garden

  • Żwirki i Wigury Av.,  1 Sierpnia str., Warsaw
  • Architecture: JSK Architekci Sp. z o.o.
  • Investor: Wiśniowy Office Park Sp. z o.o.
  • Date of completion: 2112 (the first phase)