Vistula Boulevards

  • 1 st Prize
  • Left Side Boulevard of the Vistula Rive
  • Investor: Zarząd Mienia m. st. Warszawy
  • Participants: RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa
  • in progress
  • Team of authors:
    arch. kraj. Dorota Rudawa, arch. kraj. Patryk Zaręba, arch. kraj. Marta Grzybowska, stud. arch. kraj. Jan Biernawski, stud. arch. kraj. Mariusz Drabik, arch. Mark Kubaczka, arch. Jowita Kubaczka, arch. Adam Dąbrowski